Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Tủ sách luật

Liên hệ

Trang 1 / 6

 • 12/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  Ban hành: 17/04/2019
  Hiệu lực: 27/04/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 08/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

  Ban hành: 17/04/2019
  Hiệu lực: 27/04/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 07/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa

  Ban hành: 17/04/2019
  Hiệu lực: 27/04/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 11/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  Ban hành: 11/04/2019
  Hiệu lực: 01/05/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực