Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Tủ sách luật

Liên hệ

Trang 1 / 2

 • 17/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính Phủ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

  Ban hành: 01/02/2019
  Hiệu lực: 01/02/2019
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 01/2019/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  Ban hành: 01/02/2019
  Hiệu lực: 20/03/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 14/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  Ban hành: 01/02/2019
  Hiệu lực: 20/03/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 06/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

  Ban hành: 01/02/2019
  Hiệu lực: 20/03/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 06/2019/TT-BGTVT

  Quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

  Ban hành: 31/01/2019
  Hiệu lực: 01/04/2019
  Trạng thái: Chưa hiệu lực