Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Tủ sách luật

Liên hệ

Trang 1 / 8

 • 18/2018/TT-BKHCN

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  Ban hành: 18/12/2018
  Hiệu lực: 15/02/2019
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 05/VBHN-BQP

  Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Ban hành: 03/12/2018
  Hiệu lực:
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 143/2018/TT-BQP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Ban hành: 15/09/2018
  Hiệu lực: 01/11/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 03/2018/TT-BXD

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

  Ban hành: 24/04/2018
  Hiệu lực: 12/06/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 18/2018/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

  Ban hành: 11/04/2018
  Hiệu lực: 01/06/2018
  Trạng thái: Còn hiệu lực