Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Tủ sách luật

Liên hệ

Trang 1 / 1

Các bước cơ bản trong hoạt động áp dụng pháp luật 26/03/2018 1:29:52 SA

Quy trình áp dụng pháp luật thông thường gồm 03 bước cơ bản. Bước 1 là thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình tiết, sự kiện để làm rõ sự thật, tính logic của các tình tiết, sự kiện trong tình huống, vụ việc cần áp dụng pháp luật; Bước 2: Tìm, lựa chọn quy định pháp luật áp dụng & Bước 3 là ra quyết định áp dụng pháp luật.

Giải pháp, tiện ích lựa chọn đầy đủ, chính xác pháp luật áp dụng 27/05/2018 10:07:38 CH

Tìm kiếm, lựa chọn pháp luật áp dụng là một công việc nặng nhọc ngay cả đối với người chuyên làm công tác pháp luật. Để tìm kiếm được đầy đủ, chính xác pháp luật áp dụng đòi hỏi người áp dụng pháp luật cần vừa có kiến thức pháp luật và vừa có kỹ năng tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm gồm nhiều bước: Xác định nguồn pháp luật & nguồn không phải pháp luật, xác định chuyên ngành pháp luật, tìm kiếm, lựa chọn đầy đủ các văn bản quy pháp luật liên quan cùng áp dụng, lựa chọn các điều khoản quy định, cùng với việc xác định thời điểm & trạng thái hiệu lực áp dụng của chúng đối với vụ việc thực tiễn cần áp dụng pháp luật...

Những rủi ro pháp lý cần tránh khi lựa chọn pháp luật áp dụng 15/11/2018 11:59:20 SA

Lựa chọn không đúng, không đầy đủ pháp luật áp dụng là một trong những rủi ro pháp lý lớn nhất khi áp dụng pháp luật.