Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Tủ sách luật

Liên hệ

Tìm thấy 84 kết quả.

Dịch vụ này cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực khác nhau để người dùng nắm được tổng quan, nghiên cứu, áp dụng phòng tránh vi phạm dẫn đến bị xử phạt hành chính.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ giải quyết các nội dung chính của vụ án.


Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội cướp tài sản, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội giết người giải quyết các nội dung chính của vụ án.


 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • VNĐ
Dịch vụ này hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý để hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn nhanh chóng, đúng pháp luật, tránh được rủi ro pháp lý phát sinh như hợp đồng bị vô hiệu, bị chấm dứt hoặc hủy bỏ.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Sử dụng dịch vụ này, người dùng được trang bị kiến thức tổng quan, đầy đủ, cụ thể về các chuyên ngành pháp luật Việt Nam và VBQPPL thuộc từng chuyên ngành. Điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dùng trực tiếp hoặc bằng công cụ tìm kiếm lựa chọn nhanh, đầy đủ, chính xác VBQPPL để áp dụng pháp luật.  Hơn nữa, chính phương pháp lựa chọn, sắp xếp VBQPPL trong dịch vụ cũng hỗ trợ, tư vấn cho người dùng chỉ việc áp dụng pháp luật theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cho người dùng đầy đủ hệ thống pháp luật Việt Nam (trung ương & địa phương) từ năm 1945-Nay. Các VBQPPL được lựa chọn, sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) & các giai đoạn hiệu lực khác nhau. Các VBQPPPL trong mỗi chuyên ngành có chung đặc điểm về chủ thể, đối tượng, phạm vi điều chỉnh lại được nhóm thành các nhóm nhỏ hơn. Dịch vụ được bổ sung VBQPPL mới & điều chỉnh trạng thái hiệu lực văn bản hằng ngày.

Mỗi VBQPPL được thiết kế mang đến người dùng một giải pháp áp dụng pháp luật đồng bộ khi sử dụng, bao gồm: Nội dung VBQPPL, thuộc tính văn bản, văn bản gốc, các văn bản liên quan áp dụng, trạng thái & căn cứ trạng thái hiệu lực pháp lý của VBQPPL theo từng giai đoạn & chức năng đối chiếu, so sánh nội dung các văn bản liên quan áp dụng.

Dịch vụ  còn cung cấp Bộ luật Tố tụng hình sự ghép mới - cũ, Bộ luật Hình sự ghép mới - cũ , án lệ & các tài liệu mang tính chất tham khảo, hướng dẫn khác.


 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ

Hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản gắn liền với nhau. Hoạt động xây dựng đang phát triển rất mạnh mẽ ở nước ta. Hoạt động này chịu sự điều chỉnh của nhiều chuyên ngành pháp luật khác nhau, đồng thời cũng chứa đựng nhiểu rủi ro pháp lý trong quá trình đầu tư, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm xây dựng. Hoạt động kinh doanh bất động sản chịu sự giám sát, điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật vì liên quan đến hàng hóa đặc biệt & và có giá trị lớn là đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng. Do đó, có một tủ sách luật điện tử được thiết kế riêng cho doanh nghiệp hoạt động xây dựng – bất động sản đồng hành, hỗ trợ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịch vụ cung cấp các luật chuyên ngành cần thiết cho hoạt động xây dựng & kinh doanh bất động sản được sắp xếp riêng để doanh nghiệp tiện tra cứu, áp dụng pháp luật giải quyết công việc.

Để áp dụng pháp luật doanh nghiệp vận hành bộ máy công ty cổ phần hiệu quả & đúng pháp luật, dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về từng cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp cổ phần và các văn bản ghép về quyền & nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, người góp vốn trong doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức chỉ việc áp dụng pháp luật để thực hiện đúng vị trí, vai trò của mình, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức giải quyết công việc quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc áp dụng pháp luật thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau theo thẩm quyền (nêu ở phần trên). Dịch vụ cung cấp đầy đủ  hệ thống pháp luật để doanh nghiệp áp dụng. Hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) của từng giai đoạn hiệu lực và các nhóm VBPPL theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh thuộc cùng chuyên ngành. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày.

Tính năng cập nhật VBQPPL  theo  các trạng thái hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro pháp lý do nắm được sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, hết hiệu lực thi hành.

Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ

Hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản gắn liền với nhau. Hoạt động xây dựng đang phát triển rất mạnh mẽ ở nước ta. Hoạt động này chịu sự điều chỉnh của nhiều chuyên ngành pháp luật khác nhau, đồng thời cũng chứa đựng nhiểu rủi ro pháp lý trong quá trình đầu tư, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm xây dựng. Hoạt động kinh doanh bất động sản chịu sự giám sát, điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật vì liên quan đến hàng hóa đặc biệt & và có giá trị lớn là đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng. Do đó, có một tủ sách luật điện tử được thiết kế riêng cho doanh nghiệp hoạt động xây dựng – bất động sản đồng hành, hỗ trợ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịch vụ cung cấp các luật chuyên ngành cần thiết cho hoạt động xây dựng & kinh doanh bất động sản được sắp xếp riêng để doanh nghiệp tiện tra cứu, áp dụng pháp luật giải quyết công việc.

Để áp dụng pháp luật doanh nghiệp vận hành bộ máy công ty TNHH Hai thành viên trở lên hiệu quả & đúng pháp luật, dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về từng cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp và các văn bản ghép về quyền & nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức thành viên trong doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức chỉ việc áp dụng pháp luật để thực hiện đúng vị trí, vai trò của mình, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức giải quyết công việc quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc áp dụng pháp luật thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau theo thẩm quyền (nêu ở phần trên). Dịch vụ cung cấp đầy đủ  hệ thống pháp luật để doanh nghiệp áp dụng. Hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) của từng giai đoạn hiệu lực và các nhóm VBPPL theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh thuộc cùng chuyên ngành. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày.

Tính năng cập nhật VBQPPL  theo  các trạng thái hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro pháp lý do nắm được sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, hết hiệu lực thi hành.

Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
Quy trình áp dụng pháp luật.
 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 60.000 VNĐ
 • 365.000 VNĐ

Dịch vụ này giảm bớt sự nhọc nhằn của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội  thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án các cấp khi giải quyết các loại vụ án (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của Tòa án):

Sử dụng dịch vụ này Người tiến hành tố tụng của Tòa án sẽ không còn phải vất vả xây dựng kho dữ liệu pháp luật cho riêng mình. Dịch vụ cung cấp  văn bản ghép các điều luật về đẩy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Người tiến hành tố tụng thuộc Tòa án, người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng của Tòa án chỉ việc lựa chọn áp dụng các thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp, xem xét việc thực hiện các thủ tục của các chủ thể tố tụng khác để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật các loại vụ theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Dịch vụ lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh.. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Người tiến hành tố tụng của Tòa án chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp hoặc bằng  công cụ tìm kiếm để áp dụng giải quyết nội dung các loại vụ án

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn  không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ để Người tiến hành tố tụng của Tòa án thực hiện chức năng nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ án hiệu quả nhất.

Người tiến hành tố tụng của Tòa án luôn có tủ sách luật điện tử đồng hành mọi lúc, mọi nơi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời xử lý các tình huống pháp luật bất ngờ nảy sinh tại phiên tòa bằng việc sử dụng điện thoại thông minh truy cập dịch vụ này.

Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội hiếp dâm giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán người, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn đầy đủ, chi tiết cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm:

- Hướng dẫn, tư vấn làm hợp đồng chuyển nhượng đất đúng pháp luật để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận đúng pháp luật;

- Hướng dẫn xác định diện tích đất ở được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp đất ở gắn liền với đất vườn, ao;

- Trình tự, thủ tục xác nhận vào giấy chứng nhận đã có (đăng ký biến động), hoặc cấp giấy chứng mới cho bên nhận chuyển nhượng;

- Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất chuyển nhượng là di sản thừa kế khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe người khác giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn đầy đủ, chi tiết cho người được tặng cho quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm:

- Hướng dẫn, tư vấn về tính hơp pháp của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để làm cơ sở pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người được tặng cho;

- Hướng dẫn xác định diện tích đất ở được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp đất ở gắn liền với đất vườn, ao;
 
- Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký biến động, hoặc cấp mới giấy đất đai và tài sản gắn liền với đất tặng cho trong trường hợp người tặng cho đã có gấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Trình tự, thủ tục để người tặng cho đăng ký, cấp giấy chứng nhận trước khi tặng cho trong trường hợp người tặng cho chưa được giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán người dưới 16 tuổi, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 60.000 VNĐ
 • 365.000 VNĐ

Sử dụng dịch vụ này, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của VKS) luôn có trợ lý pháp luật online và không phải mất thời gian, công sức xây dựng, cập nhật dữ liệu pháp luật cho riêng mình. Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Người tiến hành tố tụng của VKS, người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng của VKS chỉ việc áp dụng các thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền để kiểm sát các hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Người tiến hành tố tụng của VKS sử dụng thẩm quyền tố tụng hình sự, dân sự, hành chính để áp dụng các quy định của pháp luật nội dung ( Hình sự, dân sự, đất đai, xây dựng…)  tiến hành các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của các chủ thể tố tụng khác khi giải quyết các loại vụ án. Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực tiếp tục được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Người tiến hành tố tụng của VKS chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp, hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu cung cấp giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nhanh, chính xác các quy định của pháp luật để Người tiến hành tố tụng của VKS thực hiện chức năng kiểm sát hiệu quả nhất. Tính năng cập nhật VBQPPL mới ban hành và sự thay đổi trạng thái hiệu lực của chúng, còn hỗ trợ Người tiến hành tố tụng của VKS cập nhật, thích ứng kịp thời với sự điều chỉnh của pháp luật.


 Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
Hướng dẫn sử dụng tusachluat.vn
 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ

Hơn bao giờ hết, ngày nay các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm được toàn xã hội đặc biệt quan tâm vì nó liên quan đến sức khỏe, tính mạng, giống nòi của con người. Để có thực phẩm sạch thì việc tạo giống, nuôi trồng, chăm sóc cũng cần thực hiện theo đúng kỹ thuật, yêu cầu được pháp luật quy định. Tusachluat.vn xây dựng dịch vụ này để gióp sức lập lại trật tự, kỷ cương hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Dịch vụ lựa chọn, sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm & các chuyên ngành pháp luật liên quan khác mà doanh nghiệp thường xuyên áp dụng cho hoạt động kinh doanh.

Để áp dụng pháp luật doanh nghiệp vận hành bộ máy công ty cổ phần hiệu quả & đúng pháp luật, dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về từng cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp cổ phần và các văn bản ghép về quyền & nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, người góp vốn trong doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức chỉ việc áp dụng pháp luật để thực hiện đúng vị trí, vai trò của mình, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức giải quyết công việc quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc áp dụng pháp luật thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau theo thẩm quyền (nêu ở phần trên). Dịch vụ cung cấp đầy đủ  hệ thống pháp luật để doanh nghiệp áp dụng. Hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) của từng giai đoạn hiệu lực và các nhóm VBPPL theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh thuộc cùng chuyên ngành. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày.

Tính năng cập nhật VBQPPL  theo  các trạng thái hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro pháp lý do nắm được sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, hết hiệu lực thi hành.

 

Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ

Hơn bao giờ hết, ngày nay các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm được toàn xã hội đặc biệt quan tâm vì nó liên quan đến sức khỏe, tính mạng, giống nòi của con người. Để có thực phẩm sạch thì việc tạo giống, nuôi trồng, chăm sóc cũng cần thực hiện theo đúng kỹ thuật, yêu cầu được pháp luật quy định. Tusachluat.vn xây dựng dịch vụ này để gióp sức lập lại trật tự, kỷ cương hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Dịch vụ lựa chọn, sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành sản xuất, kinh doanh thực phẩm & các chuyên ngành pháp luật liên quan khác mà doanh nghiệp thường xuyên áp dụng cho hoạt động kinh doanh.

Để áp dụng pháp luật doanh nghiệp vận hành bộ máy công ty TNHH Hai thành viên trở lên hiệu quả & đúng pháp luật, dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về từng cơ cấu tổ chức của bộ máy loại hình doanh nghiệp này và các văn bản ghép về quyền & nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức thành viên trong doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức chỉ việc áp dụng pháp luật để thực hiện đúng vị trí, vai trò của mình, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức giải quyết công việc quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc áp dụng pháp luật thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau theo thẩm quyền (nêu ở phần trên). Dịch vụ cung cấp đầy đủ  hệ thống pháp luật để doanh nghiệp áp dụng. Hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) của từng giai đoạn hiệu lực và các nhóm VBPPL theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh thuộc cùng chuyên ngành. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày.

Tính năng cập nhật VBQPPL  theo  các trạng thái hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro pháp lý do nắm được sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc cập nhật thông tin văn bản pháp luật mới ban hành, hết hiệu lực thi hành.

 

Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
 • Giá ngày:
 • Giá tháng:
 • Giá năm:
 • Basic
 • 10.000 VNĐ
 • 60.000 VNĐ
 • 365.000 VNĐ

Dịch vụ này giúp giảm bớt sự vất vả ngày đêm trên mọi vùng miền của cán bộ điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của CQĐT) bằng việc sử dụng điện thoại thông minh truy cập, áp dụng pháp luật để điều tra vụ án hình sự mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự để Người tiến hành tố tụng của CQĐT giải quyết, điều tra vụ án hình sự & về trình tự, thủ tục thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng hình sự của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng trong giai đoạn điều tra, để Điều tra viên, cán bộ điều tra phối hợp, xem xét giải quyết khi điều tra vụ án hình sự.

Điều tra viên, cán bộ điều tra sử dụng thẩm quyền tố tụng hình sự của mình để áp dụng các quy định của pháp luật nội dung vào giải quyết vụ án hình sự. Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Điều tra viên, cán bộ điều tra chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp, hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn nhanh, chính xác các quy định của pháp luật để Người tiến hành tố tụng của CQĐT thực hiện các hoạt động điều tra nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, tính năng cập nhật VBQPPL mới ban hành và sự thay đổi trạng thái hiệu lực của chúng còn hỗ trợ Điều tra viên cập nhật kịp thời với sự điều chỉnh của pháp luật.

 Dùng thử Chọn vào giỏ hàng Xem chi tiết

Thời gian dùng thử là: 5 ngày
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn đầy đủ, chi tiết cho người nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm:

- Hướng dẫn, tư vấn về tính hơp pháp của thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo di chúc và thừa kế theo pháp luật;

- Hướng dẫn xác định diện tích đất ở được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp đất ở gắn liền với đất vườn, ao;

- Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất là di sản thừa kế.


Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội cố ý gây thương tích... trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội đánh tráo người dưới 01 tuổi, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

  Trang: