Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Tủ sách luật

Liên hệ

Tìm thấy 42 kết quả.

Dịch vụ này cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực khác nhau để người dùng nắm được tổng quan, nghiên cứu, áp dụng phòng tránh vi phạm dẫn đến bị xử phạt hành chính.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ giải quyết các nội dung chính của vụ án.


Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội cướp tài sản, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội giết người giải quyết các nội dung chính của vụ án.


Sử dụng dịch vụ này, người dùng được trang bị kiến thức tổng quan, đầy đủ, cụ thể về các chuyên ngành pháp luật Việt Nam và VBQPPL thuộc từng chuyên ngành. Điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dùng trực tiếp hoặc bằng công cụ tìm kiếm lựa chọn nhanh, đầy đủ, chính xác VBQPPL để áp dụng pháp luật.  Hơn nữa, chính phương pháp lựa chọn, sắp xếp VBQPPL trong dịch vụ cũng hỗ trợ, tư vấn cho người dùng chỉ việc áp dụng pháp luật theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cho người dùng đầy đủ hệ thống pháp luật Việt Nam (trung ương & địa phương) từ năm 1945-Nay. Các VBQPPL được lựa chọn, sắp xếp theo từng chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành) & các giai đoạn hiệu lực khác nhau. Các VBQPPPL trong mỗi chuyên ngành có chung đặc điểm về chủ thể, đối tượng, phạm vi điều chỉnh lại được nhóm thành các nhóm nhỏ hơn. Dịch vụ được bổ sung VBQPPL mới & điều chỉnh trạng thái hiệu lực văn bản hằng ngày.

Mỗi VBQPPL được thiết kế mang đến người dùng một giải pháp áp dụng pháp luật đồng bộ khi sử dụng, bao gồm: Nội dung VBQPPL, thuộc tính văn bản, văn bản gốc, các văn bản liên quan áp dụng, trạng thái & căn cứ trạng thái hiệu lực pháp lý của VBQPPL theo từng giai đoạn & chức năng đối chiếu, so sánh nội dung các văn bản liên quan áp dụng.

Dịch vụ  còn cung cấp Bộ luật Tố tụng hình sự ghép mới - cũ, Bộ luật Hình sự ghép mới - cũ , án lệ & các tài liệu mang tính chất tham khảo, hướng dẫn khác.


Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội hiếp dâm giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán người, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ này giảm bớt sự nhọc nhằn của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội  thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án các cấp khi giải quyết các loại vụ án (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của Tòa án):

Sử dụng dịch vụ này Người tiến hành tố tụng của Tòa án sẽ không còn phải vất vả xây dựng kho dữ liệu pháp luật cho riêng mình. Dịch vụ cung cấp  văn bản ghép các điều luật về đẩy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Người tiến hành tố tụng thuộc Tòa án, người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng của Tòa án chỉ việc lựa chọn áp dụng các thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp, xem xét việc thực hiện các thủ tục của các chủ thể tố tụng khác để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật các loại vụ theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Dịch vụ lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh.. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Người tiến hành tố tụng của Tòa án chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp hoặc bằng  công cụ tìm kiếm để áp dụng giải quyết nội dung các loại vụ án

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn  không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ để Người tiến hành tố tụng của Tòa án thực hiện chức năng nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ án hiệu quả nhất.

Người tiến hành tố tụng của Tòa án luôn có tủ sách luật điện tử đồng hành mọi lúc, mọi nơi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời xử lý các tình huống pháp luật bất ngờ nảy sinh tại phiên tòa bằng việc sử dụng điện thoại thông minh truy cập dịch vụ này.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe người khác giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Sử dụng dịch vụ này, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của VKS) luôn có trợ lý pháp luật online và không phải mất thời gian, công sức xây dựng, cập nhật dữ liệu pháp luật cho riêng mình. Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Người tiến hành tố tụng của VKS, người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng của VKS chỉ việc áp dụng các thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền để kiểm sát các hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Người tiến hành tố tụng của VKS sử dụng thẩm quyền tố tụng hình sự, dân sự, hành chính để áp dụng các quy định của pháp luật nội dung ( Hình sự, dân sự, đất đai, xây dựng…)  tiến hành các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của các chủ thể tố tụng khác khi giải quyết các loại vụ án. Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực tiếp tục được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Người tiến hành tố tụng của VKS chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp, hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu cung cấp giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nhanh, chính xác các quy định của pháp luật để Người tiến hành tố tụng của VKS thực hiện chức năng kiểm sát hiệu quả nhất. Tính năng cập nhật VBQPPL mới ban hành và sự thay đổi trạng thái hiệu lực của chúng, còn hỗ trợ Người tiến hành tố tụng của VKS cập nhật, thích ứng kịp thời với sự điều chỉnh của pháp luật.


 Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội mua bán người dưới 16 tuổi, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ này giúp giảm bớt sự vất vả ngày đêm trên mọi vùng miền của cán bộ điều tra, Điều tra viên, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của CQĐT) bằng việc sử dụng điện thoại thông minh truy cập, áp dụng pháp luật để điều tra vụ án hình sự mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự để Người tiến hành tố tụng của CQĐT giải quyết, điều tra vụ án hình sự & về trình tự, thủ tục thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng hình sự của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng trong giai đoạn điều tra, để Điều tra viên, cán bộ điều tra phối hợp, xem xét giải quyết khi điều tra vụ án hình sự.

Điều tra viên, cán bộ điều tra sử dụng thẩm quyền tố tụng hình sự của mình để áp dụng các quy định của pháp luật nội dung vào giải quyết vụ án hình sự. Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Điều tra viên, cán bộ điều tra chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp, hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ tìm kiếm, lựa chọn nhanh, chính xác các quy định của pháp luật để Người tiến hành tố tụng của CQĐT thực hiện các hoạt động điều tra nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, tính năng cập nhật VBQPPL mới ban hành và sự thay đổi trạng thái hiệu lực của chúng còn hỗ trợ Điều tra viên cập nhật kịp thời với sự điều chỉnh của pháp luật.

 Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội cố ý gây thương tích... trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội đánh tráo người dưới 01 tuổi, giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội lây truyền HIV cho người khác giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ này thực sự là một trợ lý đắc lực của Luật sư, góp phần nâng cao uy tín của Luật sư trong con mắt khách hàng vì nó hỗ trợ Luật sư xử lý công việc của mình kịp thời, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi :

Bằng dịch vụ này, Luật sư sẽ không còn phải tốn thời gian, công sức xây dựng, cập nhật dữ liệu pháp luật cho riêng mình nữa. Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về đẩy đủ quyền & nghĩa vụ của Luật sư khi hành nghề theo quy định của pháp luật về Luật sư; các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc quyền và nghĩa vụ của Luật sư, người tiến hành tố tụng & người tham gia tố tụng khác. Luật sư chỉ việc lựa chọn áp dụng các thủ tục thuộc quyền và nghĩa vụ, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện các thủ tục của các chủ thể tố tụng khác để bào chữa, bảo vệ cho khách hàng trong các loại vụ án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Luật sư chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng giải quyết nội dung các loại vụ án.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ để Luật sư hoạt động nghề nghiệp của mình hiệu quả nhất.Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn để người tham gia tố tụng hình sự (bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan…)  thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng tại Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh vi phạm pháp luật tố tụng hình sự và giảm bớt căng thẳng, lo âu khi “vô phúc đáo tụng đình” trong vụ án hình sự, cụ thể:

- Tổng hợp, liệt kê toàn bộ quyền và nghĩa vụ tố tụng hình sự của từng người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thư ký, Thẩm phán… để mỗi người tham gia tố tụng biết đầy đủ chính xác quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình theo giai đoạn tố tụng (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tài thẩm, đặc biệt), đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng hình sự của người tiến hành tố tụng, người tham gia tụng khác.

- Hướng dẫn, tư vấn chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện từng thủ tục tố tụng hình sự của từng người tham gia tố tụng khi tham gia giải quyết vụ án hình sự tại các giai đoạn tố tụng hình sự khác nhau.

- Hướng dẫn, tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, kháng cáo hành vi, quyết định, bản án hình sự của các cơ quan tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án) trong trường hợp có vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ án hình sự.Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội cố ý truyền HIV cho người khác giải quyết các nội dung chính của vụ án.
Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn để người tham gia tố tụng giải quyết vụ án dân sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng…)  thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh vi phạm pháp luật tố tụng dân sự và giảm bớt căng thẳng, lo âu khi “vô phúc đáo tụng đình”, cụ thể:
- Tổng hợp, liệt kê toàn bộ quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của từng người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng (Thư ký, Thẩm phán, Kiểm sát viên, …) để mỗi người tham gia tố tụng biết đầy đủ chính xác quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của mình theo giai đoạn tố tụng (khởi kiện, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tài thẩm, đặc biệt), đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng khác.
- Hướng dẫn, tư vấn chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện từng thủ tục tố tụng dân sự của từng người tham gia tố tụng khi tham gia giải quyết vụ án dân sự tại các giai đoạn tố tụng khác nhau.
- Hướng dẫn, tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, kháng cáo hành vi, quyết định, bản án dân sự của các cơ quan tố tụng (Viện kiểm sát và Tòa án) trong trường hợp có vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ án dân sự.

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ giải quyết các nội dung chính của vụ án.

Dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn để người tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính (người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng…)  thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng hành chính tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh vi phạm pháp luật tố tụng hành chính và giảm bớt căng thẳng, lo âu khi “vô phúc đáo tụng đình”, cụ thể:

- Tổng hợp, liệt kê toàn bộ quyền và nghĩa vụ tố tụng của từng người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng (Thư ký, Thẩm phán, Kiểm sát viên, …) để mỗi người tham gia tố tụng biết đầy đủ chính xác quyền và nghĩa vụ tố tụng hành chính của mình theo giai đoạn tố tụng (khởi kiện, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tài thẩm, đặc biệt), đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng hành chính của những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng khác.

- Hướng dẫn, tư vấn chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện từng thủ tục tố tụng hành chính của từng người tham gia tố tụng khi tham gia giải quyết vụ án hành chính tại các giai đoạn tố tụng khác nhau.

- Hướng dẫn, tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, kháng cáo hành vi, quyết định, bản án hành chính của các cơ quan tố tụng (Viện kiểm sát và Tòa án) trong trường hợp có vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ án hành chính.Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự về  tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác giải quyết các nội dung chính của vụ án.

    Trang: