Tạo tài khoản
img

Cẩm nang lái xe ô tô an toàn

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Giao thông
Chuyên ngành: Giao thông đường bộ

CẨM NANG LÁI XE Ô TÔ AN TOÀN:

-        Cung cấp đầy đủ, chính xác các quy định, biển báo giao thông để lái xe điều khiển xe an toàn, không vi phạm luật giao thông, nên không bị xử phạt;

-        Trường hợp đã chót vi phạm thì biết ngay mình vi phạm lỗi gì, chịu hình thức xử phạt nào, mức phạt bao nhiêu, những ai có thẩm quyền xử phạt và trình tự thủ tục xử phạt thế nào;

-        Khi bị xử phạt oan thì biết ngay trình tự, thủ tục khiếu nại để giải oan!