Tạo tài khoản
img

Tủ sách luật điện tử hoạt động xét xử của Người tiến hành tố tụng thuộc TAND

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Tố tụng tổng hợp

Dịch vụ này giảm bớt sự nhọc nhằn của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội  thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án các cấp khi giải quyết các loại vụ án (sau đây gọi tắt là Người tiến hành tố tụng của Tòa án):

Sử dụng dịch vụ này Người tiến hành tố tụng của Tòa án sẽ không còn phải vất vả xây dựng kho dữ liệu pháp luật cho riêng mình. Dịch vụ cung cấp  văn bản ghép các điều luật về đẩy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Người tiến hành tố tụng thuộc Tòa án, người tiến hành tố tụng khác & người tham gia tố tụng. Người tiến hành tố tụng của Tòa án chỉ việc lựa chọn áp dụng các thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp, xem xét việc thực hiện các thủ tục của các chủ thể tố tụng khác để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật các loại vụ theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Dịch vụ lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh.. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Người tiến hành tố tụng của Tòa án chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp hoặc bằng  công cụ tìm kiếm để áp dụng giải quyết nội dung các loại vụ án

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn  không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ để Người tiến hành tố tụng của Tòa án thực hiện chức năng nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ án hiệu quả nhất.

Người tiến hành tố tụng của Tòa án luôn có tủ sách luật điện tử đồng hành mọi lúc, mọi nơi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời xử lý các tình huống pháp luật bất ngờ nảy sinh tại phiên tòa bằng việc sử dụng điện thoại thông minh truy cập dịch vụ này.

Collapse Tủ sách luật điện tử hoạt động xét xử của Người tiến hành tố tụng thuộc TANDTủ sách luật điện tử hoạt động xét xử của Người tiến hành tố tụng thuộc TAND
Expand HỖ TRỢ, THAM KHẢOHỖ TRỢ, THAM KHẢO
Expand VĂN BẢN, TÀI LIỆU CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNGVĂN BẢN, TÀI LIỆU CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG
Expand THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰTHẨM QUYỀN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VÀ CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Expand GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰGIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC SƠ THẨMTRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC SƠ THẨM
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM
Expand CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG DÂN SỰCÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG DÂN SỰ
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM NHÂN DÂN, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC  SƠ THẨMTRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM NHÂN DÂN, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC SƠ THẨM
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨMTRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ THEO THỦ TỤC SƠ THẨM, PHÚC THẨMTRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ THEO THỦ TỤC SƠ THẨM, PHÚC THẨM
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM NHÂN DÂN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC SƠ THẨMTRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM NHÂN DÂN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC SƠ THẨM
Expand CÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNHCÁC THỦ TỤC BẮT ĐẦU MỘT GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Expand TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC PHÚC THẨMTRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, THƯ KÝ TÒA ÁN GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM
Expand HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN ÁP DỤNG KHI GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI VỤ ÁN HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, THẨM PHÁN, HỘI THẨM, THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN ÁP DỤNG KHI GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI VỤ ÁN