Tạo tài khoản
img

Tủ sách luật điện tử hoạt động nghề nghiệp Luật sư

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Tố tụng tổng hợp


Dịch vụ này thực sự là một trợ lý đắc lực của Luật sư, góp phần nâng cao uy tín của Luật sư trong con mắt khách hàng vì nó hỗ trợ Luật sư xử lý công việc của mình kịp thời, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi :

Bằng dịch vụ này, Luật sư sẽ không còn phải tốn thời gian, công sức xây dựng, cập nhật dữ liệu pháp luật cho riêng mình nữa. Dịch vụ cung cấp văn bản ghép các điều luật về đẩy đủ quyền & nghĩa vụ của Luật sư khi hành nghề theo quy định của pháp luật về Luật sư; các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, dân sự, hành chính thuộc quyền và nghĩa vụ của Luật sư, người tiến hành tố tụng & người tham gia tố tụng khác. Luật sư chỉ việc lựa chọn áp dụng các thủ tục thuộc quyền và nghĩa vụ, đồng thời phối hợp, giám sát việc thực hiện các thủ tục của các chủ thể tố tụng khác để bào chữa, bảo vệ cho khách hàng trong các loại vụ án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục tố tụng đặc biệt.

Dịch vụ này lựa chọn, cung cấp toàn bộ hệ thống VBQPPL Việt Nam (trung ương & địa phương) được sắp xếp theo các chuyên ngành pháp luật (khoảng 300 chuyên ngành: Hình sự, dân sự…). VBQPPL của một chuyên ngành lại được nhóm theo từng giai đoạn hiệu lực. VBQPPL của một giai đoạn hiệu lực lại được nhóm theo đối tượng, vấn đề điều chỉnh. Hệ thống được bổ sung văn bản pháp luật mới và điều chỉnh sự thay đổi trạng thái hiệu lực hằng ngày. Luật sư chỉ việc lựa chọn VBQPPL trực tiếp hoặc bằng công cụ tìm kiếm để áp dụng giải quyết nội dung các loại vụ án.

Phương pháp thiết kế, xây dựng dịch vụ của tusachluat.vn không chỉ cung cấp VBQPPL mà chủ yếu hỗ trợ để Luật sư thực hiện chức năng nhiệm vụ xét xử của mình hiệu quả nhất.Collapse Tủ sách luật điện tử hoạt động nghề nghiệp Luật sưTủ sách luật điện tử hoạt động nghề nghiệp Luật sư
Expand HỖ TRỢ, THAM KHẢOHỖ TRỢ, THAM KHẢO
Expand VĂN BẢN, TÀI LIỆU LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNGVĂN BẢN, TÀI LIỆU LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG
Expand ĐỂ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯĐỂ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ THAM GIA BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG TẠI MỘT, MỘT SỐ, HOẶC TOÀN BỘ CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ SAU:ĐỂ LUẬT SƯ THAM GIA BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG TẠI MỘT, MỘT SỐ, HOẶC TOÀN BỘ CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ SAU:
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰĐỂ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰĐỂ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰĐỂ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG TẠI MỘT, MỘT SỐ, HOẶC TOÀN BỘ CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG DÂN SỰ SAU:ĐỂ LUẬT SƯ THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG TẠI MỘT, MỘT SỐ, HOẶC TOÀN BỘ CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG DÂN SỰ SAU:
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM, PHÚC THẨM VIỆC DÂN SỰĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM, PHÚC THẨM VIỆC DÂN SỰ
Expand ĐỂ LUẬT SƯ THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG TẠI MỘT, MỘT SỐ, HOẶC TOÀN BỘ CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH SAU:ĐỂ LUẬT SƯ THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG TẠI MỘT, MỘT SỐ, HOẶC TOÀN BỘ CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH SAU:
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNHĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Expand ĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNHĐỂ LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Expand HỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ LUẬT SƯ ÁP DỤNG KHI HÀNH NGHỀHỆ THỐNG VBQPPL VIỆT NAM THEO CHUYÊN NGÀNH ĐỂ LUẬT SƯ ÁP DỤNG KHI HÀNH NGHỀ