Tạo tài khoản
 

Luật 68/2014/QH13 | Ban hành: 26/11/2014  |  Hiệu lực: 01/07/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 68/2014/QH13 Doanh nghiệp
Số văn bản
68/2014/QH13
Tên phụ
Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
Trích yếu
Doanh nghiệp
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
26/11/2014
Tham chiếu
68/2014/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2015
Tham chiếu
68/2014/QH13