Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2019/TT-BTTTT | Ban hành: 08/03/2019  |  Hiệu lực: 22/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2019/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Số văn bản
02/2019/TT-BTTTT
Trích yếu
Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Người ký
Nguyễn Mạnh Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
08/03/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
22/04/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-BTTTT