Tạo tài khoản
 

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 20/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Số văn bản
10/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Bãi bỏ Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Người ký
Nguyễn Văn Sơn
Nơi ban hành
UBND tỉnh Hà Giang
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Hà Giang
Ngày ban hành
05/04/2019
Tham chiếu
10/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
20/04/2019
Tham chiếu
10/2019/QĐ-UBND