Tạo tài khoản
 

Thông tư 04/2019/TT-NHNN | Ban hành: 29/03/2019  |  Hiệu lực: 15/05/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 04/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số văn bản
04/2019/TT-NHNN
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Người ký
Đoàn Thái Sơn
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/03/2019
Tham chiếu
04/2019/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
15/05/2019
Tham chiếu
04/2019/TT-NHNN