Tạo tài khoản
 

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 04/04/2019  |  Hiệu lực: 20/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số văn bản
17/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
V/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký
Đặng Quốc Khánh
Nơi ban hành
UBND tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
04/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
20/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-UBND