Tạo tài khoản
 

Thông tư 05/2019/TT-BCT | Ban hành: 11/03/2019  |  Hiệu lực: 25/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 05/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Số văn bản
05/2019/TT-BCT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Người ký
Trần Tuấn Anh
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
11/03/2019
Tham chiếu
05/2019/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
25/04/2019
Tham chiếu
05/2019/TT-BCT