Tạo tài khoản
 

Nghị định 25/2019/NĐ-CP | Ban hành: 07/03/2019  |  Hiệu lực: 22/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 25/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Số văn bản
25/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
07/03/2019
Tham chiếu
25/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
22/04/2019
Tham chiếu
25/2019/NĐ-CP