Tạo tài khoản
 

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 01/04/2019  |  Hiệu lực: 16/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số văn bản
16/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Người ký
Trần Văn Vĩnh
Nơi ban hành
UBND tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành
01/04/2019
Tham chiếu
16/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
16/04/2019
Tham chiếu
16/2019/QĐ-UBND