Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT | Ban hành: 28/02/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số văn bản
02/2019/TT-BGDĐT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký
Lê Hải An
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
28/02/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-BGDĐT