Tạo tài khoản
 

Nghị định 24/2019/NĐ-CP | Ban hành: 05/03/2019  |  Hiệu lực: 25/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Số văn bản
24/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
05/03/2019
Tham chiếu
24/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/04/2019
Tham chiếu
24/2019/NĐ-CP