Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 24/2019/NĐ-CP | Ban hành: 05/03/2019  |  Hiệu lực: 25/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Nuôi con nuôi 2010Luật Nuôi con nuôi 2010
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Nghị định 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Văn bản hợp nhất 951/VBHN-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Expand Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôiHướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
Expand Quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại VNQuản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại VN
Expand Theo dõi, bảo vệ trẻ em làm con nuôi ở nước ngoàiTheo dõi, bảo vệ trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài
Expand Tìm gia đình thay thế cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoàiTìm gia đình thay thế cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG