Tạo tài khoản
 

Thông tư 26/2019/TT-BQP | Ban hành: 31/03/2019  |  Hiệu lực: 15/05/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 26/2019/TT-BQP Quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Số văn bản
26/2019/TT-BQP
Trích yếu
Quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Người ký
Ngô Xuân Lịch
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/03/2019
Tham chiếu
26/2019/TT-BQP
Ngày có hiệu lực
15/05/2019
Tham chiếu
26/2019/TT-BQP