Tạo tài khoản
 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP | Ban hành: 09/01/2017  |  Hiệu lực: 25/02/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 02/2017/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Số văn bản
02/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
09/01/2017
Tham chiếu
02/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/02/2017
Tham chiếu
02/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 89+90