Tạo tài khoản
 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP | Ban hành: 08/03/2019  |  Hiệu lực: 25/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Số văn bản
26/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
08/03/2019
Tham chiếu
26/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/04/2019
Tham chiếu
26/2019/NĐ-CP