Tạo tài khoản
 

Thông tư 08/2019/TT-BQP | Ban hành: 18/01/2019  |  Hiệu lực: 05/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 08/2019/TT-BQP Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng
Số văn bản
08/2019/TT-BQP
Trích yếu
Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng
Người ký
Bế Xuân Trường
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
18/01/2019
Tham chiếu
08/2019/TT-BQP
Ngày có hiệu lực
05/03/2019
Tham chiếu
08/2019/TT-BQP