Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 08/2019/TT-BQP | Ban hành: 18/01/2019  |  Hiệu lực: 05/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Khoa học và Công nghệLuật Khoa học và Công nghệ
Collapse Luật Khoa học công nghệ 2013Luật Khoa học công nghệ 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Hoạt động thông tin KHCNHoạt động thông tin KHCN
Expand Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức KHCN tự chủ, tự chịu trách nhiệmHỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức KHCN tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Expand Hợp tác KHCN với nước ngoàiHợp tác KHCN với nước ngoài
Expand Hợp đồng khoa học công nghệHợp đồng khoa học công nghệ
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Quản lý chương trình, nhiệm vụ, dự án, sản phẩm KHCN sử dụng ngân sáchQuản lý chương trình, nhiệm vụ, dự án, sản phẩm KHCN sử dụng ngân sách
Expand Quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp quốc giaQuản lý dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Expand Quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thưQuản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư
Expand Quản lý nhiệm vụ KHCN về quỹ genQuản lý nhiệm vụ KHCN về quỹ gen
Expand Quản lý nhiệm vụ, đề tài KHCN tại các bộ, ngànhQuản lý nhiệm vụ, đề tài KHCN tại các bộ, ngành
Expand Quản lý, phát triển thị trường khoa học công nghệQuản lý, phát triển thị trường khoa học công nghệ
Expand Quỹ phát triển KHCN của bộ, ngành và địa phươngQuỹ phát triển KHCN của bộ, ngành và địa phương
Expand Quỹ Phát triển KHCN Quốc giaQuỹ Phát triển KHCN Quốc gia
Expand Thu hút, sử dụng, trọng dụng cá nhân trong ngoài nước tham gia hoạt động KHCNThu hút, sử dụng, trọng dụng cá nhân trong ngoài nước tham gia hoạt động KHCN
Expand Thành lập, hoạt động của Tổ chức KHCN trong ngoài nướcThành lập, hoạt động của Tổ chức KHCN trong ngoài nước
Expand Thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật & công nghệ tại Bộ NNPTNTThủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật & công nghệ tại Bộ NNPTNT
Expand Thủ tục thẩm định cơ sở khoa học cho chương trình, dự án KT-XHThủ tục thẩm định cơ sở khoa học cho chương trình, dự án KT-XH
Expand Tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học cho cá nhân, tổ chứcTuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học cho cá nhân, tổ chức
Expand Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa họcXây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học
Expand Đánh giá tổ chức khoa học & công nghệĐánh giá tổ chức khoa học & công nghệ
Expand  Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư,  đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”
Expand Quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của các bộ, ngànhQuản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của các bộ, ngành
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc giaHỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia
Collapse Đánh giá, nghiệm thu dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc PhòngĐánh giá, nghiệm thu dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc Phòng
Thông tư 08/2019/TT-BQP Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng
Expand Luật Khoa học công nghệ 2000Luật Khoa học công nghệ 2000
Expand VBQPPL về khoa học, công nghệ (cũ)VBQPPL về khoa học, công nghệ (cũ)