Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2019/TT-BNV | Ban hành: 24/01/2019  |  Hiệu lực: 10/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Số văn bản
01/2019/TT-BNV
Trích yếu
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Người ký
Nguyễn Duy Thăng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
24/01/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
10/03/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-BNV