Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2019/TT-NHNN | Ban hành: 28/02/2019  |  Hiệu lực: 01/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2019/TT-NHNN Sửa đổi,bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Số văn bản
02/2019/TT-NHNN
Trích yếu
Sửa đổi,bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Người ký
Nguyễn Kim Anh
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
28/02/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
01/03/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-NHNN