Tạo tài khoản
 

Luật 69/2014/QH13 | Ban hành: 26/11/2014  |  Hiệu lực: 01/07/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Số văn bản
69/2014/QH13
Tên phụ
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014;Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
Trích yếu
Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
26/11/2014
Tham chiếu
69/2014/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2015
Tham chiếu
69/2014/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
35/2018/QH14