Tạo tài khoản
 

Thông tư 03/2019/TT-BTC | Ban hành: 15/01/2019  |  Hiệu lực: 03/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 03/2019/TT-BTC Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Số văn bản
03/2019/TT-BTC
Trích yếu
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Người ký
Trần Văn Hiếu
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
15/01/2019
Tham chiếu
03/2019/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
03/03/2019
Tham chiếu
03/2019/TT-BTC