Tạo tài khoản
 

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT | Ban hành: 28/02/2019| Hiệu lực: 01/06/2019 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Số văn bản
08/2019/TT-BGTVT
Trích yếu
Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Người ký
Nguyễn Nhật
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
28/02/2019
Tham chiếu
08/2019/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/06/2019
Tham chiếu
08/2019/TT-BGTVT