Tạo tài khoản
 

Nghị định 10/2019/NĐ-CP | Ban hành: 30/01/2019  |  Hiệu lực: 15/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 10/2019/NĐ-CP Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Số văn bản
10/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
30/01/2019
Tham chiếu
10/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/03/2019
Tham chiếu
10/2019/NĐ-CP