Tạo tài khoản
 

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT | Ban hành: 11/03/2019  |  Hiệu lực: 01/05/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 11/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
Số văn bản
11/2019/TT-BGTVT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
Người ký
Nguyễn Ngọc Đông
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
11/03/2019
Tham chiếu
11/2019/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/05/2019
Tham chiếu
11/2019/TT-BGTVT