Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT | Ban hành: 04/04/2019 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Số văn bản
09/VBHN-BYT
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Người ký
Trương Quốc Cường
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Ngày ban hành
04/04/2019
Tham chiếu
09/VBHN-BYT
Tham chiếu
09/VBHN-BYT