Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT | Ban hành: 04/04/2019 | Trạng thái: Chưa xác định

CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật An toàn thực phẩmLuật An toàn thực phẩm
Collapse Luật An toàn thực phẩm 2010Luật An toàn thực phẩm 2010
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Expand Bộ xét nghiệm nhanh thực phẩmBộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
Expand Ghi nhãn hàng hoá đối với thực phẩmGhi nhãn hàng hoá đối với thực phẩm
Expand Giám sát dư lượng chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôiGiám sát dư lượng chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
Expand Hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nướcHoạt động kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
Expand Kiểm tra, cấp, thu hồi giấy chứng nhận CƠ SỞ  SXKD bảo đảm an toàn thực phẩmKiểm tra, cấp, thu hồi giấy chứng nhận CƠ SỞ SXKD bảo đảm an toàn thực phẩm
Expand Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hóa NHẬP khẩuKiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hóa NHẬP khẩu
Expand Kiểm tra, giám sát, cấp giấy chứng nhận ATTP đối với SẢN PHẨM thuỷ sảnKiểm tra, giám sát, cấp giấy chứng nhận ATTP đối với SẢN PHẨM thuỷ sản
Expand Kiểm tra, giám sát, xử lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôiKiểm tra, giám sát, xử lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
Expand Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hóa XUẤT khẩuKiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hóa XUẤT khẩu
Expand Mức giới hạn tối đa dư lượng chất độc hại trong thực phẩmMức giới hạn tối đa dư lượng chất độc hại trong thực phẩm
Expand Phân công, phối hợp giữa BCT- BYT- BNNPTNT về quản lý an toàn thực phẩmPhân công, phối hợp giữa BCT- BYT- BNNPTNT về quản lý an toàn thực phẩm
Expand Quy định hoạt động kiểm tra ANTP thuộc thẩm quyền Bộ Y tếQuy định hoạt động kiểm tra ANTP thuộc thẩm quyền Bộ Y tế
Expand Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi đối với nông lâm thủy sản & muốiQuản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi đối với nông lâm thủy sản & muối
Expand Quản lý phụ gia thực phẩmQuản lý phụ gia thực phẩm
Expand Quản lý thực phẩm chức năngQuản lý thực phẩm chức năng
Expand Quản lý vi chất dinh dưỡng trong thực phẩmQuản lý vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm
Expand Sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAPSản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP
Expand Thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toànThu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
Expand Tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩmTiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Expand Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm của BCT, BYT, BNNPTNTXác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm của BCT, BYT, BNNPTNT
Expand Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với một số CƠ SỞ SXKDĐiều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với một số CƠ SỞ SXKD
Expand Định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩmĐịnh mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm
Expand Danh mục thực phẩm được phép chiếu xạDanh mục thực phẩm được phép chiếu xạ
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tômKiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm
Expand Pháp lệnh An toàn thực phẩm 2003Pháp lệnh An toàn thực phẩm 2003