Tạo tài khoản
 

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
Số văn bản
10/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
Người ký
Nguyễn Văn Tùng
Nơi ban hành
UBND thành phố Hải Phòng
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành
05/04/2019
Tham chiếu
10/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
10/2019/QĐ-UBND