Tạo tài khoản
 

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 05/04/2019  |  Hiệu lực: 22/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
Số văn bản
17/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
Người ký
Trần Văn Vĩnh
Nơi ban hành
UBND tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành
05/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
22/04/2019
Tham chiếu
17/2019/QĐ-UBND