Tạo tài khoản
 

Nghị định 99/2012/NĐ-CP | Ban hành: 15/11/2012  |  Hiệu lực: 30/12/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 99/2012/NĐ-CP Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Số văn bản
99/2012/NĐ-CP
Trích yếu
Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
15/11/2012
Tham chiếu
99/2012/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
30/12/2012
Tham chiếu
99/2012/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
05/12/2015
Tham chiếu
97/2015/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
15/03/2019
Tham chiếu
10/2019/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 671+672 năm 2012