Tạo tài khoản
 

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 29/03/2019  |  Hiệu lực: 10/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số văn bản
09/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
Người ký
Tráng Thị Xuân
Nơi ban hành
UBND tỉnh Sơn La
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Sơn La
Ngày ban hành
29/03/2019
Tham chiếu
09/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
10/04/2019
Tham chiếu
09/2019/QĐ-UBND