Tạo tài khoản
 

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 04/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số văn bản
18/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Người ký
Cao Văn Trọng
Nơi ban hành
UBND tỉnh Bến Tre
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành
04/04/2019
Tham chiếu
18/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
18/2019/QĐ-UBND