Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2019/TT-BTTTT | Ban hành: 05/03/2019  |  Hiệu lực: 19/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2019/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Số văn bản
01/2019/TT-BTTTT
Trích yếu
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Người ký
Nguyễn Mạnh Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
05/03/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
19/04/2019
Tham chiếu
01/2019/TT-BTTTT