Tạo tài khoản
 

Nghị định 05/2019/NĐ-CP | Ban hành: 22/01/2019  |  Hiệu lực: 01/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ
Số văn bản
05/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Về kiểm toán nội bộ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
22/01/2019
Tham chiếu
05/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/04/2019
Tham chiếu
05/2019/NĐ-CP