Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 05/2019/NĐ-CP | Ban hành: 22/01/2019  |  Hiệu lực: 01/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Kế toánLuật Kế toán
Collapse Luật Kế toán 2015Luật Kế toán 2015
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
Nghị định 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC Quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán
Expand Báo cáo tài chính nhà nướcBáo cáo tài chính nhà nước
Expand Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãChế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Expand Hướng dẫn kế toán các loại QuỹHướng dẫn kế toán các loại Quỹ
Expand Chế độ kế toán hành chính sự nghiệpChế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Expand Thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên & chứng chỉ kế toán viênThi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên & chứng chỉ kế toán viên
Expand Kế toán tổ chức tín dụngKế toán tổ chức tín dụng
Expand Kế toán trưởngKế toán trưởng
Expand Kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hànhKế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
Expand CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG CÁC LĨNH VỰCCHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG CÁC LĨNH VỰC
Expand Kế toán nợ côngKế toán nợ công
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏChế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Expand Hành nghề kế toánHành nghề kế toán
Expand Luật Kế toán 2003Luật Kế toán 2003