Tạo tài khoản
 

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 02/04/2019  |  Hiệu lực: 15/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số văn bản
09/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Người ký
Nguyễn Văn Sơn
Nơi ban hành
UBND tỉnh Hà Giang
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Hà Giang
Ngày ban hành
02/04/2019
Tham chiếu
09/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/04/2019
Tham chiếu
09/2019/QĐ-UBND