Tạo tài khoản
 


 

Xác định hành vi phạm tội hoặc không phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi - Điều 146 BLHS 2015

 

Dư luận gần đây đang xôn xao về sự việc một thầy giáo trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang dâm ô hàng loạt nữ sinh, nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền lại đưa ra kết luận chưa đủ cở sở cho rằng thầy giáo đó đã có hành vi dâm ô với học sinh. Tham khảo mục 1 dưới đây để làm rõ quy định của pháp luật hình sự về hành vi dâm ô.

 

* “Người” được sử dụng trong nội dung văn bản này có thể là nam, nữ, người Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch.

- Xem tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại Điều 12 BLHS 2015  cách xác định tuổi của người phạm tội tại đây.

 

1. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, không đang trong tình trạng mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi (Điều 21 BLHS 2015), đã thực hiện hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác, thì phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 

Hành vi dâm ô là hành động dùng tay, chân hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác (đặc biệt là bộ phận sinh dục) của một người tiếp xúc (sờ, nắm, hôn hít, chà xát...) với bất kỳ bộ phận cơ thể của người khác cùng giới tính hoặc khác giới tính (đặc biệt là bộ phận sinh dục), hoặc ép buộc, dụ dỗ, lừa phỉnh người khác thực hiện hành vi tương tự, nhằm mục đích thỏa mãn, khêu gợi, kích thích nhục dục, tính dục, nhu cầu tình dục của người thực hiện hành vi dâm ô mà không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Mục đích thực hiện hành vi được phản ánh trong lời khai thừa nhận của người thực hiện hành vi, lời khai của những người liên quan và các lời khai này phù hợp với chứng cứ, tình tiết khác trong vụ án. Mục đích thực hiện hành vi cũng được phản ánh trong mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi với nạn nhân, thông qua diễn biến hành vi, động cơ thúc đẩy thực hiện hành vi, nhân thân của người thực hiện hành vi v.v…

Người bị mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự (xem quy định tại Điều 13 BLHS 2015).

 

2. Người từ đủ 18 tuổi trở lên và không đang trong tình trạng mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi (Điều 21 BLHS 2015), đã thực hiện hành vi tổ chức, xúi giục, giúp sức người thực hiện hành vi nêu tại mục 1 văn bản này, thì người đó phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi với vai trò người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức trong vụ án đồng phạm (xem Điều 17 BLHS 2015). 

 

3. Người chưa đủ 18 tuổi thực hiện hành vi nêu tại mục 1 văn bản này thì không phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 

 

4. Người đang trong tình trạng mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi (Điều 21 BLHS 2015) thì không phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vì người đó không nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 

 

5. Người thực hiện hành vi dâm ô nêu tại mục 1 văn bản này đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên thì không phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

 

6. Người thực hiện hành vi dâm ô nêu tại mục 1 văn bản này nhằm mục đích giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác thì không phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà có thể phạm tội khác: Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145 BLHS 2015); Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 BLHS 2015); Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144 BLHS 2015).