Tạo tài khoản
 

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 27/02/2019  |  Hiệu lực: 10/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số văn bản
04/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Người ký
Phạm Đăng Quyền
Nơi ban hành
UBND tỉnh Thanh Hóa
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành
27/02/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
10/03/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND