Tạo tài khoản
 

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 02/04/2019  |  Hiệu lực: 12/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Số văn bản
16/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký
Nguyễn Văn Trì
Nơi ban hành
UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành
02/04/2019
Tham chiếu
16/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
12/04/2019
Tham chiếu
16/2019/QĐ-UBND