Tạo tài khoản
 

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH | Ban hành: 21/01/2019  |  Hiệu lực: 08/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số văn bản
04/2019/TT-BLĐTBXH
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người ký
Doãn Mậu Diệp
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
21/01/2019
Tham chiếu
04/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày có hiệu lực
08/03/2019
Tham chiếu
04/2019/TT-BLĐTBXH