Tạo tài khoản
 

Quyết định 05/2019/QĐ-TTg | Ban hành: 24/01/2019  |  Hiệu lực: 15/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 05/2019/QĐ-TTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số văn bản
05/2019/QĐ-TTg
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/01/2019
Tham chiếu
05/2019/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
15/03/2019
Tham chiếu
05/2019/QĐ-TTg