Tạo tài khoản
 

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 08/04/2019  |  Hiệu lực: 18/04/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số văn bản
04/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Người ký
Phạm Ngọc Nghị
Nơi ban hành
UBND tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành
08/04/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
18/04/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND