Tạo tài khoản
 

Nghị định 11/2019/NĐ-CP | Ban hành: 30/01/2019  |  Hiệu lực: 15/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số văn bản
11/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
30/01/2019
Tham chiếu
11/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/03/2019
Tham chiếu
11/2019/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/09/2019
Tham chiếu
54/2019/NĐ-CP