Tạo tài khoản
 

Thông tư 02/2019/TT-BNV | Ban hành: 24/01/2019  |  Hiệu lực: 10/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Số văn bản
02/2019/TT-BNV
Trích yếu
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Người ký
Nguyễn Duy Thăng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
24/01/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
10/03/2019
Tham chiếu
02/2019/TT-BNV