Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 02/2019/TT-BNV | Ban hành: 24/01/2019  |  Hiệu lực: 10/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Lưu trữLuật Lưu trữ
Collapse Luật Lưu trữ 2011Luật Lưu trữ 2011
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ
Thông tư 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Expand Công tác văn thư lưu trữ, bảo mật tài liệu quân độiCông tác văn thư lưu trữ, bảo mật tài liệu quân đội
Expand Lưu trữ lịch sử các cấpLưu trữ lịch sử các cấp
Expand Lưu trữ quốc gia tem bưu chính Việt NamLưu trữ quốc gia tem bưu chính Việt Nam
Expand Lưu trữ, quản lý, cung cấp dữ liệu tài nguyên khoáng sảnLưu trữ, quản lý, cung cấp dữ liệu tài nguyên khoáng sản
Expand Quy chế công tác lưu trữ của Bộ giao thông vận tảiQuy chế công tác lưu trữ của Bộ giao thông vận tải
Expand Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đaiQuy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
Expand Quản lý văn bản, Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanQuản lý văn bản, Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Expand Sử dụng tài liệu tại phòng đọc lưu trữ lịch sửSử dụng tài liệu tại phòng đọc lưu trữ lịch sử
Expand Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành giáo dụcThời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành giáo dục
Expand Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thàng phổ biến ngành tài chínhThời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thàng phổ biến ngành tài chính
Expand Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phố biến trong quân độiThời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phố biến trong quân đội
Expand Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành tài nguyên môi trườngThời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành tài nguyên môi trường
Expand Tài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ lịch sửTài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ lịch sử
Expand Tổ chức văn thư lưu trữTổ chức văn thư lưu trữ
Expand Xây dựng công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan, tổ chứcXây dựng công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan, tổ chức
Expand Định mức kinh tế- kỹ thuật trong lưu trữĐịnh mức kinh tế- kỹ thuật trong lưu trữ
Expand Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữChứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Expand Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tếThời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Lưu trữ 2001Pháp lệnh Lưu trữ 2001
Expand Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia 1982Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia 1982
Expand VBQPPL về văn thư, lưu trữ (cũ)VBQPPL về văn thư, lưu trữ (cũ)